Prijeđi na glavni sadržaj
Zagrebačka Filharmonija logo
banner 1

Večernji programi

Za svaki naš koncert za Vas s posebnom pažnjom pripremamo večernje programe.

Večernji programi cjelovite su tiskane knjižice u kojima možete pronaći informacije o programu svakog pojedinog koncerta, djelima koja se izvode, umjetnicima koji nastupaju te budućim koncertima i projektima.

Večernji programi, zajedno s predkoncertnim razgovorima način su da Vas što bolje pripremimo kako bi Vaš doživljaj koncerta bio još potpuniji. Povijest glazbe, kontekst vremena u kojemu je djelo nastalo kao i motivi umjetnika koji su ga skladali ili ga izvode u danom trenutku bezbrojni su i raznoliki te su kao takvi stalan predmet našeg interesa. Stoga Vam ih nastojimo približiti kroz večernje programe koji su ujedno i lijep suvenir s koncerta.

Večernje programe za svaki koncert Zagrebačke filharmonije možete kupiti po simboličnoj cijeni od 2 eura na za to predviđenim mjestima u dvorani Lisinski. Prihod od prodaje večernjih programa namijenjen je kupnji novih instrumenata za naš orkestar.

Ukoliko je koncert prošao, a Vi niste kupili svoj primjerak Večernjeg programa, možete ga preuzeti po datumu koncerta u PDF formatu. Večernji programi bit će dostupni za preuzimanje tek nakon što prođe koncert za koji je namijenjen.

Sezona 2015/2016

Sezona 2016/2017

Sezona 2017/2018

Sezona 2018/2019

Sezona 2019/2020

Sezona 2021/2022

Sezona 2022/2023

sezona 2015/2016

sezona 2020/2021