Prijeđi na glavni sadržaj
Zagrebačka Filharmonija logo
Filnharmonija Zagrebačke filharmonije

Javna nabava - Projekt Filmharmonija

Projekt Filmharmonija – nabava usluge najma autobusa

Zagrebačka filharmonija zajedno s partnerskom organizacijom Muzička omladina Novog Sada provodi prekogranični projekt “FILMharmonia” koji se financira  EU sredstvima kroz Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014. – 2020.

U okviru navedenog projekta provodi se nabava usluge Najam autobusa

Rok za podnošenje ponuda je 1.9.2019. u 16.00h

Datum objave   SER 2019-10 : 22.08.2019.

Dokumentacija za nabavu je dostupna ovdje:


Projekt Filmharmonija – nabava usluge najma kamiona

Zagrebačka filharmonija zajedno s partnerskom organizacijom Muzička omladina Novog Sada provodi prekogranični projekt “FILMharmonia” koji se financira  EU sredstvima kroz Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014. – 2020.

U okviru navedenog projekta provodi se nabava usluge Najam kamiona

Rok za podnošenje ponuda je 1.9.2019. u 16.00h

Datum objave   SER 2019-10 : 22.08.2019.

Dokumentacija za nabavu je dostupna ovdje:


Nabavka usluge – Tisak brošura/večernjih programa – ref. MONS SER 2019-7

Muzička omladina Novog Sada zajedno sa Vodećim partnerom Zagrebačkom filharmonijom provodi prekogranični projekt “FILMharmonia” koji se financira EU sredstvima kroz Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014. – 2020.

U okviru navedenog projekta provodi se nabava usluge Tisak brošura/večernjih programa.

Rok za podnošenje ponuda je 1.9.2019. u 16.00h

Dokumentacija za nabavu je dostupna ovdje:

Datum objave  MONS SER 2019-7 : 22.08.2019.


FILMharmonia – oglas za angažman profesionalnih muzičara

Muzička omladina Novog Sada (MONS) zajedno sa Zagrebačkom filharmonijom provodi prekogranični projekat “FILMharmonia” i traži ponude renomiranih glazbenika da ih angažira u zajedničkom orkestru.
Traže se sljedeći umjetnici: 1.Violina, 2.Violina, Viola, Violončelo, Flauta i Klavir.

Rok za dostavu ponuda je 10.8.2019. u 16:00 sati.

Tenderska dokumentacija je dostupna ovdje:


Procurement of music instrument – PIANO
SUP 2019-1

Muzička omladina Novog Sada (MONS) intends to award a supply contract for music instrument – PIANO in Novi Sad, Republic of Serbia with financial assistance from the Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia – Serbia 2014-2020 of the European Union within project “FILMharmonia – Philharmonic in the movie”.

The tender dossier is available from:

Muzička omladina Novog Sada – Project partner
www.muzickaomladina.org

Zagrebačka filharmonija – Lead partner
www.zgf.hr/hr/kontakt/pristup-informacijama/projekt-filmharmonija/

Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020
wwwinterreg-croatia-serbia2014-2020.eu

The deadline for submission of tenders is Tuesday, 20 August 2019 at 12:00 hours CET.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the above mentioned websites.


Projekt FILMharmonia – nabava usluga podrške partnerima u upravljanju prekograničnim projektom u Hrvatskoj i Srbiji

Zagrebačka filharmonija zajedno s partnerskom organizacijom Muzička omladina Novog Sada provodi prekogranični projekt “FILMharmonia” koji se financira  EU sredstvima kroz Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014. – 2020.

U okviru navedenog projekta provodi se nabava usluga podrške partnerima u upravljanju prekograničnim projektom u Hrvatskoj i Srbiji.

Rok za podnošenje ponuda je 15.7.2019. u 12.00h

Dokumentacija za nabavu je dostupna ovdje:

Datum objave TD SER 2019-9: 4.7.2019


Projekt FILMharmonia – nabava usluga produkcije TV i radio spotova

Zagrebačka filharmonija zajedno s partnerskom organizacijom Muzička omladina Novog Sada provodi prekogranični projekt “FILMharmonia” koji se financira  EU sredstvima kroz Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014. – 2020.

U okviru navedenog projekta provodi se nabava usluga produkcije TV i radio spotova.

Rok za podnošenje ponuda je 15.7.2019. u 12.00h

Dokumentacija za nabavu je dostupna ovdje:

Datum objave TD SER 2019-8: 4.7.2019.


Projekt FILMharmonia – nabava usluga izrade i održavanja profila projekta na društvenim mrežama 

Zagrebačka filharmonija zajedno s partnerskom organizacijom Muzička omladina Novog Sada provodi prekogranični projekt “FILMharmonia” koji se financira  EU sredstvima kroz Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014. – 2020.

U okviru navedenog projekta provodi se nabava usluga izrade i održavanja profila projekta na društvenim mrežama.

Rok za podnošenje ponuda je 15.7.2019. u 12.00h

Dokumentacija za nabavu je dostupna ovdje:

Datum objave TD SER 2019-6: 4.7.2019.


Projekt FILMharmonia – nabava usluga izrade zajedničkog marketing miksa projekta

Zagrebačka filharmonija zajedno s partnerskom organizacijom Muzička omladina Novog Sada provodi prekogranični projekt “FILMharmonia” koji se financira  EU sredstvima kroz Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014. – 2020.

U okviru navedenog projekta provodi se nabava usluga izrade zajedničkog marketing miksa projekta “FILMharmonia”.

Rok za podnošenje ponuda je 15.7.2019. u 12.00h

Dokumentacija za nabavu je dostupna ovdje:

Datum objave TD SER 2019-7: 4.7.2019.


Projekt FILMharmonia – nabava usluga izrade promotivnih materijala

Zagrebačka filharmonija zajedno s partnerskom organizacijom Muzička omladina Novog Sada provodi prekogranični projekt “FILMharmonia” koji se financira  EU sredstvima kroz Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014. – 2020.

U okviru navedenog projekta provodi se nabava usluga izrade promotivnih materijala.

Rok za podnošenje ponuda je 28.6.2019. u 12.00h

Dokumentacija za nabavu je dostupna ovdje:


Projekt FILMharmonia – nabava usluga organizacije događaja

Zagrebačka filharmonija zajedno s partnerskom organizacijom Muzička omladina Novog Sada provodi prekogranični projekt “FILMharmonia” koji se financira  EU sredstvima kroz Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014. – 2020.

U okviru navedenog projekta provodi se nabava usluga osmišljavanja koncepta i organizacije promotivnog događaja u Iloku, Hrvatska.

Rok za podnošenje ponuda je 28.6.2019. u 12.00h

Dokumentacija za nabavu je dostupna ovdje:


Projekt FILMharmonia – nabava usluga vizualnog identiteta

Zagrebačka filharmonija zajedno s partnerskom organizacijom Muzička omladina Novog Sada provodi prekogranični projekt “FILMharmonia” koji se financira  EU sredstvima kroz Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014. – 2020.

U okviru navedenog projekta provodi se nabava usluga vizualnoga identiteta projekta i brendiranja FILMharmonia Programa.

Rok za podnošenje ponuda je 28.6.2019. u 12.00h

Dokumentacija za nabavu je dostupna ovdje:


Projekt FILMharmonia – nabava catering usluga

Zagrebačka filharmonija zajedno s partnerskom organizacijom Muzička omladina Novog Sada provodi prekogranični projekt “FILMharmonia” koji se financira  EU sredstvima kroz Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014. – 2020.

U okviru navedenog projekta provodi se nabava catering usluga za svečani događaj povodom početka projekta koji će se održati u Iloku, Hrvatska.

Rok za podnošenje ponuda je 28.6.2019. u 12.00h

Dokumentacija za nabavu je dostupna ovdje:


Projekt FILMharmonia – nabava usluga

Zagrebačka filharmonija zajedno s partnerskom organizacijom Muzička omladina Novog Sada provodi prekogranični projekt “FILMharmonia” koji se financira  EU sredstvima kroz Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014. – 2020.

U okviru navedenog projekta provodi se nabava usluga podrške projektnom timu u pripremi i provedbi aktivnosti vezanih uz podugovaranje roba i usluga.

Rok za podnošenje ponuda je 24.6.2019. u 12:00 sati.

Dokumentacija za nabavu je dostupna ovdje:


FILMharmonija – obavijest o sklopljenom ugovoru

Obavijest o sklopljenom ugovoru s umjetnikom za ravnanje Zagrebačkom filharmonijom u sklopu prekograničnog projekta “Interreg IPA HR-RS 2014.-2020. – Philharmonic in the movie”.